Ikon för Rikstermbanken

frisk skogsmark

svensk term: frisk skogsmark
definition:

skogsmark med god vattentillgång

anmärkning:

Grundvattenyta på 1–2 meters djup.

 
källa: Svenska PEFC: Begrepp och definitioner, Bilaga B, s. 24–33