Ikon för Rikstermbanken

flermålsskogsbruk

svenska termer: flermålsskogsbruk
mångbruk
definition:

skogsbruk med flera mål än virkesproduktion med miljöhänsyn

 
källa: Svenska PEFC: Begrepp och definitioner, Bilaga B, s. 24–33