Ikon för Rikstermbanken

förstärkt hänsyn

svensk term: förstärkt hänsyn
förklaring:

Skog där virkesproduktionen är en viktig målsättning men där höga naturvärden (> 10 % av arealen) kräver mer hänsyn än i PG-bestånden. I den gröna planen ska lämpliga åtgärder anges och skyddsvärda naturvärden preciseras.

 
källa: Svenska PEFC: Begrepp och definitioner, Bilaga B, s. 24–33