Ikon för Rikstermbanken

ekologisk landskapsplanering

svenska termer: ekologisk landskapsplanering
landskapsanalys
landskapsekologisk planering
förklaring:

Ett sätt att planera naturresursanvändning för att uppnå vissa ekologiska mål. Särskilt arter med krav som rör större områden än skogsbestånd kan gynnas vid ekologisk landskapsplanering.

 
källa: Svenska PEFC: Begrepp och definitioner, Bilaga B, s. 24–33