Ikon för Rikstermbanken

certifikat

svensk term: certifikat
definition:

garanti för att en produkt eller en tjänst är utförd enligt en given standard

 
källa: Svenska PEFC: Begrepp och definitioner, Bilaga B, s. 24–33