Ikon för Rikstermbanken

certifiering

svensk term: certifiering
definition:

process genom vilken en oberoende part lämnar skriftliga garantier att produkter eller tjänster följer en given standard

anmärkning:

Certifieringsorganisationer utför certifiering av produkter eller tjänster.

 
källa: Svenska PEFC: Begrepp och definitioner, Bilaga B, s. 24–33