Ikon för Rikstermbanken

brandrisk

svensk term: brandrisk
förklaring:

SMHI:s officiella klassificering av aktuell risk för brand i skog och mark. Det finns för närvarande två olika modeller för klassificering av skogsbrandrisk i Sverige vid SMHI. Prognoser enligt dessa modeller finns inte tillgängliga hela året utan drivs på uppdrag av MSB vid SMHI under större delen av våren/sommaren. Under våren finns det dessutom en särskild beräkningsmodell för gräsbrand.

 
källa: Svenska PEFC: Begrepp och definitioner, Bilaga B, s. 24–33