Ikon för Rikstermbanken

biologiska bekämpningsmedel

svensk term: biologiska bekämpningsmedel
definition:

bekämpningsmedel bestående av levande organismer

 
källa: Svenska PEFC: Begrepp och definitioner, Bilaga B, s. 24–33