Ikon för Rikstermbanken

avverkningsrätt

svensk term: avverkningsrätt
definition:

rätt att avverka skog på annans fastighet i enlighet med ett upplåtelseavtal

 
källa: Svenska PEFC: Begrepp och definitioner, Bilaga B, s. 24–33