Ikon för Rikstermbanken

avverkningsorganisation

svensk term: avverkningsorganisation
definition:

organisation eller en enhet i en organisation som avverkar och/eller bedriver handel med rundvirke, sågade trävaror, naturhänsynförädlade trävaror, massa, papper, fiberskivor eller andra typer av trävaror

 
källa: Svenska PEFC: Begrepp och definitioner, Bilaga B, s. 24–33