Ikon för Rikstermbanken

TD

svenska termer: TD
tekniskt dokument
 
källa: Svenska PEFC: Begrepp och definitioner, Bilaga B, s. 24–33