Ikon för Rikstermbanken

PEFC-bevis

svensk term: PEFC-bevis
förklaring:

PEFC-bevis utfärdas av PEFC-certifierad paraplyorganisation till gruppmedlem som tecknat avtal om certifiering.

se även:
 
källa: Svenska PEFC: Begrepp och definitioner, Bilaga B, s. 24–33