Ikon för Rikstermbanken

NS

svensk term: NS
förklaring:

Målklass i skogsbruksplan. Naturvårdsmål – Skötsel: I avdelningar med höga naturvärden där återkommande skötsel är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr den naturvårdande skötseln som endast utförs när det är motiverat av naturvårdsskäl.

 
källa: Svenska PEFC: Begrepp och definitioner, Bilaga B, s. 24–33