Ikon för Rikstermbanken

NO

svensk term: NO
förklaring:

Målklass i skogsbruksplan. Naturvårdsmål – Orört: I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr genom att området lämnas till fri utveckling.

 
källa: Svenska PEFC: Begrepp och definitioner, Bilaga B, s. 24–33