Ikon för Rikstermbanken

Ecoplug

svensk term: Ecoplug
förklaring:

System för att injicera bekämpningsmedel i enskilda växtindivider.

 
källa: Svenska PEFC: Begrepp och definitioner, Bilaga B, s. 24–33