Ikon för Rikstermbanken

räckvidd

svensk term: räckvidd
definition:

sträckan ett laddbart fordon kan färdas på en laddning från fulladdat tillstånd

anmärkning:

Räckvidden är beroende av flera parametrar, exempelvis topografin, temperaturen, hastigheten och accelerationen.

 
källa: Powercircle: Ordlista | 2016