Ikon för Rikstermbanken

parallellhybrid

svensk term: parallellhybrid
definition:

hybridbil där förbränningsmotorn laddar elmotorns batteri

anmärkning:

Men bilen kan också drivas direkt av förbränningsmotorn.

 
källa: Powercircle: Ordlista | 2016