Ikon för Rikstermbanken

laddeffekt

svensk term: laddeffekt
definition:

den mängd energi per tidsenhet som överförs vid laddning av ett laddfordon, från elnät till fordonets batteri

anmärkning:

Enheten för laddeffekt är kilowatt, kW.

se även:
 
källa: Powercircle: Ordlista | 2016