Ikon för Rikstermbanken

tvärbindning

svensk term: tvärbindning
svenska termer (avrådda): korsbindning
korslänkning
definition:

process som skapar kovalenta bindningar mellan atomer i närliggande kedjor av polymerer

anmärkning:

Termen ”tvärbindning” kan också användas om den bindning som uppkommer.

På svenska förekommer också uttrycken ”korslänkning” och ”korsbindning”, men vi rekommenderar inte dessa eftersom de kan ge en felaktig bild av den struktur som uppkommer.

engelsk term: crosslinking
 
källa: Svenska biotermgruppen: Ordlista | 2016