Ikon för Rikstermbanken

tröskelcykel

svenska termer: tröskelcykel [y:] 
Cq
Ct
definition:

den cykel i kvantitativ PCR (realtids-PCR) där signalen överstiger ett på förhand bestämt tröskelvärde

anmärkning:

Vid kvantitativ PCR fluorescerar vanligen den nybildade PCR-produkten, vilket gör att fluorescensen ökar med varje cykel. Tröskelvärdet motsvarar ett bakgrundsvärde på fluorescensen, vilket betyder att allt över detta tröskelvärde orsakas av att DNA nybildats i PCR-reaktionen. Tröskelvärdet förkortas vanligen Ct, men också förkortningen Cq (quantification cycle, dvs. den cykel där nybildat DNA kan kvantifieras) förekommer.

engelsk term: quantification cycle
 
källa: Svenska biotermgruppen: Ordlista | 2016