Ikon för Rikstermbanken

toxoid

svensk term: toxoid
definition:

inaktiverat toxin med bevarade immunogena egenskaper

anmärkning:

Inaktiveringen sker genom värmebehandling eller genom behandling med formalin. Toxoider kan användas som vaccin mot de sjukdomar som orsakas av bakterier som producerar det aktiva toxinet. Exempelvis finns läkemedel innehållande difteritoxoid och tetanustoxoid, som skyddar mot difteri respektive stelkramp.

 
källa: Svenska biotermgruppen: Ordlista | 2016