Ikon för Rikstermbanken

systematiskt fel

svensk term: systematiskt fel
definition:

mätfel som inte beror på slumpen

anmärkning:

Systematiska fel kan orsakas t.ex. av felaktig kalibrering av ett mätinstrument, som då kan tendera att hela tiden visa för låga eller för höga värden. Begreppet omfattar även fel som görs i bedömningen eller hanteringen av resultaten.

ekvivalensanmärkning:

På engelska kan ”bias” användas som synonym till ”systematic error” men kan också ha helt andra betydelser.

engelsk term: systematic error
 
källa: Svenska biotermgruppen: Ordlista | 2016