Ikon för Rikstermbanken

spänningsmätning över små membranytor

svensk term: spänningsmätning över små membranytor
definition:

spänningsmätning över små membranytor

anmärkning:

Metoden används för att mäta elektriska spänningar över biologiska membran, t.ex. i nervceller. Namnet ”patch clamp” har sitt ursprung i en äldre teknik där man använde sig av en s.k. ”voltage clamp”, en sorts spänningstoppdämpande apparat kopplad till två elektroder. Patch clamp-tekniken är en annan teknik för samma ändamål, men beteckningen är fel rent tekniskt, för med patch clamp använder man sig inte av någon typ av ”clamp” (alltså spänningsdämpare) över huvud taget. I stället appliceras en glaskapillär med elektrod mot membranet och en silverelektrod sticks in genom membranet för att tjäna som referens. På detta sätt kan mäta spänningen över membranet. Tekniken används vanligen för att mäta spänningen över enskilda jonkanaler.

engelsk term: patch clamp
 
källa: Svenska biotermgruppen: Ordlista | 2016