Ikon för Rikstermbanken

släckning genom stimulerad emission

svenska termer: släckning genom stimulerad emission
STED
definition:

teknik för att öka upplösningen hos fluorescensmikroskop genom att selektivt släcka fluorescensen hos molekyler utanför en given volym

anmärkning:

STED är en teknik för att synliggöra enskilda molekylers vägar inuti levande celler med nanometerprecision (nanoskopi). Tekniken bygger på att mikroskopet har två olika laserstrålar. Den ena stimulerar fluorescerande molekyler att lysa. Den andra släcker ner all fluorescens utom den i en mycket liten volym. När laserstrålarna sveper över provet skapas en helhetsbild med en upplösning som är högre än vid annan fluorescensmikroskopi.

engelska termer: stimulated emission depletion
STED
 
källa: Svenska biotermgruppen: Ordlista | 2016