Ikon för Rikstermbanken

sandwichmetod

svensk term: sandwichmetod
definition:

mätmetod där två lager som består av snarlika reagens används för att mäta mängden av ett ämne som finns mellan dessa lager

exempel:

Ett välkänt exempel på sandwichmetodik är s.k. sandwich-ELISA.

 
källa: Svenska biotermgruppen: Ordlista | 2016