Ikon för Rikstermbanken

peptidnukleinsyra

svenska termer: peptidnukleinsyra
PNA
definition:

polymer av aminoetylglycinenheter [N-(2-aminoetyl)-glycin] förenade via peptidbindningar

anmärkning:

PNA kan ha puriner och pyrimidiner bundna till aminoetylglycinenheterna och liknar strukturmässigt DNA och RNA. Trots namnet är PNA ingen syra. PNA binder starkt till enkeltrådiga nukleinsyror och används inom forskning och medicinsk behandling.

engelska termer: peptide nucleic acid
PNA
 
källa: Svenska biotermgruppen: Ordlista | 2016