Ikon för Rikstermbanken

ospecifikt immunsvar

svenska termer: ospecifikt immunsvar
naturligt immunsvar
svenska termer (avrådda): innat immunsvar
medfött immunsvar
definition:

del av immunsvaret som är fullt funktionellt även utan att tidigare ha exponerats för det främmande ämnet

anmärkning:

Både det specifika och det ospecifika immunsvaret är medfödda och det blir därför olämpligt att använda “medfött immunsvar” (“innat immunsvar”) enbart för det ena.

se även:
engelska termer: innate immune response
non-specific immune response
 
källa: Svenska biotermgruppen: Ordlista | 2016