Ikon för Rikstermbanken

organell

svensk term: organell
definition:

intracellulär struktur (omgiven av ett membran)

anmärkning:

Vilka inre strukturer i cellen som räknas som organeller är inte självklart. Ibland räknas bara de membranomslutna (mitokondrier, kloroplaster etc.). Ibland räknas även andra strukturer, som ribosomer och cellskelett. Gemensamt för alla strukturer är att de fungerar som cellens ”organ”.

Termen organell är skapad i analogi med organ; organellerna är cellens ”inre organ”.

se även:
engelsk term: organelle
 
källa: Svenska biotermgruppen: Ordlista | 2016