Ikon för Rikstermbanken

operativ taxonomisk enhet

svenska termer: operativ taxonomisk enhet
OTU
definition:

taxonomisk grupp definierad av DNA-sekvensdata

anmärkning:

En OTU har i sig ingen taxonomisk status, utan det är den beskrivande forskaren som bestämmer hur gruppen avgränsas, dvs vilka egenskaper som ska avgöra inneslutande i eller uteslutande ur gruppen. OTU:er kan definieras på vilken taxonomisk nivå som helst.

engelska termer: operational taxonomic unit
OTU
 
källa: Svenska biotermgruppen: Ordlista | 2016