Ikon för Rikstermbanken

omvänt transkriptas

svensk term: omvänt transkriptas
svenska termer (avrådda): reverse transcriptase
reverst transkriptas
definition:

enzym som katalyserar omvänd transkription

se även:
engelsk term: reverse transcriptase
 
källa: Svenska biotermgruppen: Ordlista | 2016