Ikon för Rikstermbanken

lysogen (1)

svensk term: lysogen (1) adj. 
användningsområde: om fags livscykel
definition:

som leder till bildande av profag

anmärkning:

Ibland används uttrycket lysogen fag synonymt med temperat fag. Vi avråder från detta och rekommenderar endast temperat fag.

se även:
engelsk term: lysogenic
 
källa: Svenska biotermgruppen: Ordlista | 2016