Ikon för Rikstermbanken

konstitutiv gen

svensk term: konstitutiv gen
definition:

gen vars uttryck inte varierar under de förhållanden som råder utan ligger på samma nivå

anmärkning:

Konstitutiva gener används som referenspunkter vid studier av variationer i genuttryck orsakade av förhållanden som forskaren undersöker: temperatur, virusinfektion, stadium i cellcykeln eller annat. En gen betraktas i ett sådant sammanhang som konstitutiv om dess uttryck inte påverkas av förändringar i det förhållande som undersöks. Samma gen kan visa förändrat uttryck under andra omständigheter; konstitutivitet är alltså inte någon absolut egenskap. Gener som kodar för centrala metaboliska funktioner (s.k. hushållningsgener) är ofta konstitutiva.

engelsk term: constitutive gene
 
källa: Svenska biotermgruppen: Ordlista | 2016