Ikon för Rikstermbanken

kofaktor

svensk term: kofaktor
definition:

ämne som är nödvändigt för ett proteins funktion

anmärkning:

Kofaktorer är oftast metalljoner, organiska föreningar, eller metalljoner och organiska föreningar i kombination (s.k. metallorganiska föreningar). En kofaktor kan vara ett koenzym (som inte är bundet till enzymet) eller en prostetisk grupp (som är hårt bunden till ett enzym eller annat protein). Kofaktorer kan exempelvis bidra till att hålla ett proteins struktur intakt, eller utgöra en del av det katalytiska centrumet i ett enzym.

engelsk term: cofactor
 
källa: Svenska biotermgruppen: Ordlista | 2016