Ikon för Rikstermbanken

klyvbar bindning

svensk term: klyvbar bindning
definition:

kemisk bindning som kan klyvas (spjälkas) av ett visst enzym

anmärkning:

En bindnings klyvbarhet beror inte på själva bindningens kemiska egenskaper utan avgörs av den omkringliggande sekvensen och egenskaper hos det enzym som ska katalysera klyvningen. En del proteolytiska enzymer kan klyva peptidbindningar endast mellan specifika aminosyror, trots att alla peptidbindningar är lika ur kemisk synvinkel; andra är mindre specifika. Också bland nukleaser (enzym som klyver nukleinsyror) varierar specificiteten; bland restriktionsenzymer finns sådana som enbart klyver en specifik fosfodiesterbindning i en ganska lång definierad nukleotidsekvens, medan andra tillåter större variation. Det som avgör om en viss bindning är klyvbar är alltså de omgivande aminosyrorna eller nukleotiderna.

engelsk term: scissile bond
 
källa: Svenska biotermgruppen: Ordlista | 2016