Ikon för Rikstermbanken

invasiv

svensk term: invasiv adj. 
definition:

inträngande eller med förmåga att tränga in

anmärkning:

Termen används allmänt om celler som tränger in någonstans, som invasiva bakterier som tränger in i vävnader och andra celler, eller tumörer som sprider sig till en annan vävnad än den ursprungliga. Termen kan även användas om arter som expanderar kraftigt i en ny miljö och som därmed anses kunna påverka den biologiska mångfalden negativt och/eller orsaka socioekonomiska skador.

engelsk term: invasive
 
källa: Svenska biotermgruppen: Ordlista | 2016