Ikon för Rikstermbanken

in vivo

svensk term: in vivo adv. 
förklaring:

Uttrycket in vivo är latin och betyder ’i (den) levande (organismen)’. Det används om observationer som görs på levande organismer.

se även:
engelsk term: in vivo
 
källa: Svenska biotermgruppen: Ordlista | 2016