Ikon för Rikstermbanken

horisontell genöverföring

svensk term: horisontell genöverföring
definition:

överföring av DNA från ett genom till ett annat (utan att detta resulterar i förändring av antalet celler)

anmärkning:

Horisontell genöverföring kan jämföras med vertikal genöverföring, det vill säga sexuell eller asexuell reproduktion, vilket resulterar i en förändring av antalet celler. Horisontell genöverföring förekommer i varierande utsträckning hos de flesta organismer och spelar särskilt stor roll för variationen hos encelliga organismer. Det finns olika mekanismer för horisontell genöverföring, exempelvis transduktion, transformation och konjugation. Horisontell genöverföring är ett verktyg bland många vid genetisk modifiering för att föra in en viss gen hos en organism.

engelsk term: horizontal gene transfer
 
källa: Svenska biotermgruppen: Ordlista | 2016