Ikon för Rikstermbanken

heterokaryon

svensk term: heterokaryon
definition:

flerkärnig cell vars kärnor inte är genetiskt identiska

anmärkning:

Vissa svamporganismer bildar heterokaryotiska mycel. Heterokaryotiska celler i djurriket förekommer främst vid sjukliga förändringar, t.ex. hos flerkärniga cancerceller, eller som resultat av cellfusion i laboratoriet.

engelsk term: heterokaryon
 
källa: Svenska biotermgruppen: Ordlista | 2016