Ikon för Rikstermbanken

genterapi

svensk term: genterapi
definition:

införande, förändring eller borttagande av gen eller gener i en individs kroppsceller i syfte att behandla en sjukdom

anmärkning:

Genterapi innebär genetiska förändringar i andra kroppsceller än könscellerna (s.k. somatisk genterapi); dessa ärvs då inte till avkomman. Genterapi av könsceller skulle kunna resultera i ärftliga förändringar, men förekommer inte av etiska skäl.

engelsk term: gene therapy
 
källa: Svenska biotermgruppen: Ordlista | 2016