Ikon för Rikstermbanken

fluorescensalstrande resonansöverföring

svenska termer: fluorescensalstrande resonansöverföring
FRET
energiöverföring genom Förstermekanismen
definition:

energiöverföring från en molekyl som exciterats av ljus till en annan molekyl som sänder ut ljus i form av fluorescens

anmärkning:

FRET är ett fysikaliskt fenomen som uppstår mellan ljusabsorberande molekyler på kortare avstånd från varandra än ca 10 nm. När en molekyl (”sändare”) har absorberat ljus och blivit exciterad, kan energin överföras till en annan, närliggande molekyl (”mottagare”), om mottagarens energinivåer matchar sändarens. När energin har förts över fluorescerar mottagaren (liksom ofta även sändaren). Fenomenet utnyttjas när man undersöker interaktioner och avstånd mellan makromolekyler. För att mäta FRET märker man makromolekylerna med fluorescerande sonder. Intensiteten hos fluorescensen från sonderna beror på avståndet mellan molekylerna som de sitter på.

engelska termer: fluorescence resonance energy transfer
FRET
Förster resonance energy transfer
 
källa: Svenska biotermgruppen: Ordlista | 2016