Ikon för Rikstermbanken

expressionsanalys

svenska termer: expressionsanalys
uttrycksanalys
definition:

analys av genuttryck

engelsk term: expression analysis
 
källa: Svenska biotermgruppen: Ordlista | 2016