Ikon för Rikstermbanken

exocytos

svensk term: exocytos
definition:

process varvid en vesikel inne i en cell förenas med cellmembranet så att vesikeln öppnar sig mot cellens utsida och dess innehåll lämnar cellen

anmärkning:

Jämför endocytos, fagocytos

se även:
engelsk term: exocytosis
 
källa: Svenska biotermgruppen: Ordlista | 2016