Ikon för Rikstermbanken

cancerogen

svenska termer: cancerogen
karcinogen
definition:

som orsakar cancer, cancerframkallande

anmärkning:

Förledet cancer- i ”cancerogen” är från latinet och förledet karcin- i ”karcinogen” är från grekiskan. Den logiska försvenskningen av bägge skulle resultera i initialt k, men stavningen ”cancerogen” får anses så etablerad idag att den inte går att ändra. I fackspråk används båda uttrycken, men med viss övervikt för "cancerogen".

engelsk term: carcinogenic
 
källa: Svenska biotermgruppen: Ordlista | 2016