Ikon för Rikstermbanken

blåsa

svenska termer: blåsa
membranblåsa
användningsområde: cell- och mikrobiologi
definition:

liten membranomsluten blåsa med cellinnehåll som bildas genom utknoppning av ett membran

anmärkning:

Blåsor hos mänskliga celler förekommer bl.a. i samband med apoptos och cellrörelser. Dessa blåsor återbildas så småningom. Hos bakterier och arkéer kan blåsor lösgöras från cellmembranet eller yttermembranet till membranvesiklar som ger cellen möjlighet att utsöndra makromolekyler och signalsubstanser. Detta kallas på engelska ”blebbing” och på svenska ”blåsbildning”. Beteckningen bleb/blåsa används också om olika vätskefyllda utbuktningar från ytan på vävnader Om risk finns för missförstånd bör beteckningen därför förtydligas till membranblåsa”.

engelsk term: bleb
 
källa: Svenska biotermgruppen: Ordlista | 2016