Ikon för Rikstermbanken

beräkningsbiologi

svensk term: beräkningsbiologi
svenska termer (avrådda): databiologi
datorbiologi
definition:

teoretisk biologi omfattande problem som kan angripas med hjälp av beräkningar, oavsett biologisk organisationsnivå

anmärkning:

Med biologisk organisationsnivå avses t.ex. molekylär nivå eller populationsnivå.

engelsk term: computational biology
 
källa: Svenska biotermgruppen: Ordlista | 2016