Ikon för Rikstermbanken

avfjällning

svenska termer: avfjällning
deskvamering
fjällning
definition:

avlossning av yttre lager av ett skivepitel

anmärkning:

Skivepitel (”squamous epithelium” på engelska) är en vävnadstyp som bl.a. utgör hud och slemhinnor.

engelsk term: desquamation
 
källa: Svenska biotermgruppen: Ordlista | 2016