Ikon för Rikstermbanken

allotransplantat

svenska termer: allotransplantat
allograft
homograft
homotransplantat
definition:

transplantat från en annan individ av samma art som den som erhåller transplantatet

anmärkning:

Ett transplantat kan vara autologt (egen vävnad), isologt (från enäggstvilling), allologt/allogent/homologt (från annan individ av samma art), eller xenologt/heterologt (från individ av annan art).

engelsk term: allograft
 
källa: Svenska biotermgruppen: Ordlista | 2016