Ikon för Rikstermbanken

Hox-gener -gener

svensk term: Hox-gener -gener
definition:

grupp av gener vilkas uttryck avgör den grundläggande orienteringen och segmenteringen hos eukaryota organismer

anmärkning:

{i}Hox/{i}-generna kodar för transkriptionsfaktorer, vilka styr uttrycket av en mängd andra gener. Uttrycket av {i}Hox/{i}-gener i en viss vävnad avgör vilka strukturer vävnaden kommer att utvecklas till. {i}Hox/{i}-generna innehåller en ca 180 baspar lång DNA-sekvens som kallas för homeobox, och som kodar för den del av proteinet som binder till DNA.

 
källa: Svenska biotermgruppen: Ordlista | 2016