Ikon för Rikstermbanken

DNA-streckkod

svensk term: DNA-streckkod
definition:

ort DNA-sekvens från ett standardiserat lokus som används för att identifiera vilket taxon, vanligtvis vilken art, en organism tillhör

anmärkning:

Konsortiet för livets streckkoder (Consortium for the barcode of life, CBOL) har utarbetat riktlinjer för användandet av DNA-streckkoder, inklusive definition av vilka sekvenser som kan användas för vilka organismgrupper. För närvarande (oktober 2013) finns standarder för djur, en region i mitokondriegenen för cytokromoxidas 1, och för landväxter, regioner i kloroplastgenerna matK och rbcL. Bakterier och arkéer kan identifieras på motsvarande sätt med hjälp av ribosomala sekvenser.

En streckkodsanalys (eng. DNA barcoding) innebär att en kort standardiserad bit av en testorganismens DNA jämförs med DNA-sekvenser i ett referensbibliotek.

engelsk term: DNA barcode
 
källa: Svenska biotermgruppen: Ordlista | 2016