Ikon för Rikstermbanken

överbryggande forskning

svensk term: överbryggande forskning
svensk term (avrådd): translationell forskning
förklaring:

Inom den överbryggande forskningen försöker man överbrygga klyftan mellan grundforskningsresultat och deras tillämpning i den kliniska miljön. Ett exempel är hur man går från t.ex. transgena djurstudier till fas 1 m.m. studier på människa, men även hur man från upptäckter inom klinisk genetik kan uppmuntra nya fält inom grundforskningen.

Överbryggande forskning omsätter resultat från ett forskningsfält till forskning inom ett annat, t.ex. från grundforskning till klinisk forskning och vice versa.

engelsk term: translational research
 
källa: Svenska biotermgruppen: Ordlista | 2016